100% CHÍNH HÃNG

CHỌN NGAY SẢN PHẨM TỐT NHẤT NĂM 2023

Sản phẩm bán chạy

ĐẾN CỬA HÀNG

-15%
Giá gốc là: 1.696.000₫.Giá hiện tại là: 1.450.000₫.
-19%
Giá gốc là: 850.000₫.Giá hiện tại là: 690.000₫.
-20%
Giá gốc là: 1.917.000₫.Giá hiện tại là: 1.540.000₫.
-42%
Giá gốc là: 1.650.000₫.Giá hiện tại là: 950.000₫.
-25%
Giá gốc là: 1.717.000₫.Giá hiện tại là: 1.290.000₫.
-9%
Giá gốc là: 1.300.000₫.Giá hiện tại là: 1.180.000₫.
-7%
Giá gốc là: 850.000₫.Giá hiện tại là: 790.000₫.
-24%
Giá gốc là: 1.560.000₫.Giá hiện tại là: 1.180.000₫.
-16%
Giá gốc là: 1.178.000₫.Giá hiện tại là: 990.000₫.
-31%
Giá gốc là: 1.086.000₫.Giá hiện tại là: 750.000₫.

MOROCCANOILXEM THÊM

-14%
Hết hàng
Giá gốc là: 986.000₫.Giá hiện tại là: 849.000₫.
-17%
Giá gốc là: 823.000₫.Giá hiện tại là: 680.000₫.
-20%
Giá gốc là: 1.917.000₫.Giá hiện tại là: 1.540.000₫.
-14%
Giá gốc là: 590.000₫.Giá hiện tại là: 510.000₫.
-30%
Giá gốc là: 3.000.000₫.Giá hiện tại là: 2.100.000₫.
-23%
Giá gốc là: 1.560.000₫.Giá hiện tại là: 1.200.000₫.
-24%
Giá gốc là: 3.000.000₫.Giá hiện tại là: 2.290.000₫.
-25%
Giá gốc là: 1.717.000₫.Giá hiện tại là: 1.290.000₫.
-28%
Giá gốc là: 2.900.000₫.Giá hiện tại là: 2.100.000₫.
-23%
Giá gốc là: 1.560.000₫.Giá hiện tại là: 1.200.000₫.

OLAPLEX - MỸXEM THÊM

-26%
Giá gốc là: 1.490.000₫.Giá hiện tại là: 1.100.000₫.
-19%
Giá gốc là: 3.200.000₫.Giá hiện tại là: 2.600.000₫.
-16%
Giá gốc là: 3.200.000₫.Giá hiện tại là: 2.690.000₫.
-21%
Giá gốc là: 2.450.000₫.Giá hiện tại là: 1.930.000₫.
-30%
Giá gốc là: 9.800.000₫.Giá hiện tại là: 6.900.000₫.
-20%
Giá gốc là: 7.000.000₫.Giá hiện tại là: 5.600.000₫.
-44%
Giá gốc là: 4.000.000₫.Giá hiện tại là: 2.250.000₫.
-40%
Giá gốc là: 1.000.000₫.Giá hiện tại là: 600.000₫.
-45%
Giá gốc là: 1.000.000₫.Giá hiện tại là: 550.000₫.
-40%
Giá gốc là: 1.000.000₫.Giá hiện tại là: 600.000₫.

SP WellaXEM THÊM

-30%
Giá gốc là: 1.450.000₫.Giá hiện tại là: 1.020.000₫.
-30%
Giá gốc là: 660.000₫.Giá hiện tại là: 460.000₫.
-33%
Giá gốc là: 1.560.000₫.Giá hiện tại là: 1.050.000₫.
-17%
Giá gốc là: 840.000₫.Giá hiện tại là: 700.000₫.
-30%
Giá gốc là: 1.090.000₫.Giá hiện tại là: 760.000₫.
-30%
Giá gốc là: 660.000₫.Giá hiện tại là: 460.000₫.
-28%
Giá gốc là: 1.560.000₫.Giá hiện tại là: 1.120.000₫.
-30%
Giá gốc là: 1.000.000₫.Giá hiện tại là: 700.000₫.
-24%
Giá gốc là: 1.560.000₫.Giá hiện tại là: 1.180.000₫.
-23%
Giá gốc là: 2.150.000₫.Giá hiện tại là: 1.650.000₫.

DavinesXEM THÊM

-15%
Giá gốc là: 890.000₫.Giá hiện tại là: 760.000₫.
-11%
Giá gốc là: 850.000₫.Giá hiện tại là: 760.000₫.
-17%
Giá gốc là: 568.000₫.Giá hiện tại là: 470.000₫.
-13%
Giá gốc là: 2.900.000₫.Giá hiện tại là: 2.510.000₫.
-15%
Giá gốc là: 960.000₫.Giá hiện tại là: 820.000₫.
-14%
Giá gốc là: 1.400.000₫.Giá hiện tại là: 1.200.000₫.
-22%
Giá gốc là: 460.000₫.Giá hiện tại là: 360.000₫.
-7%
Giá gốc là: 1.450.000₫.Giá hiện tại là: 1.350.000₫.
-20%
Giá gốc là: 589.000₫.Giá hiện tại là: 470.000₫.
-11%
Giá gốc là: 950.000₫.Giá hiện tại là: 850.000₫.

NioxinXEM THÊM

-28%
Giá gốc là: 3.200.000₫.Giá hiện tại là: 2.300.000₫.
-28%
Giá gốc là: 3.200.000₫.Giá hiện tại là: 2.300.000₫.
-28%
Giá gốc là: 3.200.000₫.Giá hiện tại là: 2.300.000₫.
-28%
Giá gốc là: 3.200.000₫.Giá hiện tại là: 2.300.000₫.
-28%
Giá gốc là: 3.200.000₫.Giá hiện tại là: 2.300.000₫.
-30%
Giá gốc là: 3.299.000₫.Giá hiện tại là: 2.300.000₫.
-30%
Giá gốc là: 1.928.000₫.Giá hiện tại là: 1.350.000₫.
-27%
Giá gốc là: 960.000₫.Giá hiện tại là: 700.000₫.

Chúng tôi mang đến giải pháp chăm sóc tóc
từ các thương hiệu hàng đầu.

Tin Tức

Review sản phẩm

XEM THÊM