Phương thức thanh toán

Quý khách có thể lựa chọn 01 hình thức thanh toán duy nhất tại daugoichinhhang:

  1. Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho nhân viên giao nhận tại thời điểm nhận hàng.